Det korrekta språket

Målgrupp: Du som vill veta vilka regler och rekommendationer som gäller.
Omfattning: ½–1 dag

Vi är levande människor med ett levande språk. När samhället förändras följer språket med - och tur är väl det.

Men samtidigt kan det vara svårt att hänga med i vilka regler och rekommendationer som gäller. Hur ska man avstava? Hur skriver man förkortningar? Vad gäller vid fotnoter och hänvisningar i texten? Bör man skriva "ska" eller "skall"? Kan man verkligen skriva ”dom” i en text?

Några avsnitt som kan ingå är följande: 

  • Vilka rekommendationer gäller inom den svenska språkvården i dag? 
  • Språkets förändringar _ vad har hänt sedan sist? Vad är bra och vad är mindre bra?
  • Tips och råd om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Under kursen arbetar vi både teoretiskt och praktiskt. Du får en kursdokumentation som sammanfattar kursinnehållet, med alla övningar och exempel som vi har använt under kursen.