Retorik - konsten att övertyga

Målgrupp: Du som vill bli bättre på att övertyga i tal och skrift
Omfattning: 1-2 dagar

Retorik handlar om konsten att övertyga. Många tänker då säkert på den lysande talaren på podiet, men i själva verket innebär retorik mycket mer vardagliga händelser. Det kan gälla en föredragning på jobbet, ett brev där du ska försvara ett beslut eller en rapport som mynnar ut i en framställan om pengar.

Vid en argumentation måste du vara strukturerad och tydlig, så att det klart framgår vad du vill. Samtidigt bör du ha en tanke med din argumentation: Vilka är de viktigaste argumenten? Hur ska du presentera dem?

Denna kurs tar upp tydlighet i text och argumentationsteknik. Vi varvar teori och praktik. Du får en kursdokumentation som sammanfattar kursinnehållet, med alla övningar och exempel som vi har använt under kursen.

Några avsnitt som kan ingå är följande: 

  • Retoriken i ett historiskt perspektiv. Vad är retorik? När började man syssla med retorik och varför? Vilka är grundtankarna?
  • Mottagaren i centrum. Vem du skriver till, vad du tar med och hur du presenterar det.
  • Konkret skrivande. Vilka ord du bör välja och undvika för att få ett språk som väcker läsarens sympati.
  • Argumentationsteknik. Hur du övertygar med din text – olika typer av argument, planering och disposition av argumentationen.
  • Retoriska figurer. Olika medel att förstärka ditt budskap.

Retorik är en vetenskap som av Aristoteles beskrevs som konsten att finna det som i varje situation är ämnat att övertyga. Idag finns dock ingen allmänt accepterad definition av ämnet, flera retorikforskare har istället hävdat att just styrkan ligger i mångfalden och i problemet med en definition. Retoriken som konsten att tala upptäcktes dock under antiken, cirka 400 år f. vt. En utbildad talare kallades under antiken för retor eller orator; retor kunde då även betyda en lärare i retorik.

Aristoteles strukturerade retoriken som konsten att övertyga på 300-talet f.vt. och hans klassiska strukturer, regler och indelningar fungerar än i dag som utgångspunkt för många retoriska tänkare och teoretiker.

Källa:Wikipedia.