Dokumentationer

Det sägs mycket viktigt på många stora som små sammankomster. Idéer väcks. Beslut tas. Men vart tar allt detta kloka som sägs sedan vägen? Konferenser är därtill både kostnads- och utrymmeskrävande, så man kan inte alltid bjuda in alla intresserade.

Låt mig dokumentera er konferens. Slutprodukten kan bli allt från en sammanställning där i stort sett samtliga ord som sades finns med eller en kortare sammanfattning av de viktigaste punkterna. Jag har egen inspelningsutrustning som klarar allt från mindre möten till konferenser på upp till 200 deltagare. Jag kan även fotografera under konferensen.

Ett exempel på hur en dokumentation kan se ut