Bättre texter i arbetet

Målgrupp: Du som skriver i tjänsten
Omfattning: 1-2 dagar

Utbildningen tar sin grund i de texter ni skriver på arbetsplatsen. Den kan vara sammanhängande eller innehållande mellanliggande tid för självstudier.

Jag vill gärna få tillgång till några textexempel i förväg för att få en överblick över språket hos din arbetsplats – både vad gäller form och innehåll. Du får en dokumentation som sammanfattar kursinnehållet, med alla övningar och exempel som vi har använt under kursen.

Några avsnitt som kan ingå är följande:

  • Mottagaren i centrum! Vi går igenom grunderna för en effektiv text. Det handlar bland annat om att lyfta fram budskapet genom en bra disposition och tydliga rubriker och att man aldrig från glömma vem man skriver för och varför texten finns till.
  • Meningen med meningen. Meningsbyggnaden har stor betydelse för hur läsaren tolkar din text och meningsbyggnaden är nyckeln till mycket av det byråkratiska språket. Här tar du del av enkla metoder som förenklar tolkningen av budskapet.
  • Ordets makt - och maktens ord. Orden har stor betydelse för både läsarens förståelse och bilden av organisationen. Abstrakta ord fördunklar budskapet – men vad är ett abstrakt ord, och för vem? Här diskuterar vi bland annat fackspråkets för- och nackdelar.
  • Den röda tråden. En text kan vara helt korrekt skriven men ändå svår att förstå, och den korta meningen är inte bra bara för att den är kort. Här går vi igenom hur du kan öka flyt och förståelse i din text.
  • Det korrekta språket. Tyvärr kan ett språkligt fel förstöra en hel text. Läsaren störs och i värsta fall litar man inte på vare sig skribenten eller budskapet. Men vilka regler gäller nuförtiden och var kan man hitta dem? Vi diskuterar även stil och ton: Kan man verkligen skriva "äldre än mig"? Går det bra att skriva "dom" i en text?